Serdecznie witamy na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
w Zamościu


Niniejsza strona ma na celu zapoznanie Państwa ze strukturą, organizacją oraz zadaniami jakie ma przed sobą Poradnia. Ze swojej strony mamy nadzieję, że informacje zamieszczone tutaj zadowolą Państwa oczekiwania, z góry dziękujemy za ewentualne sugestie co do ich modyfikacji i uzupełnienia.


STATUS PORADNI

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu została powołana dnia 25. 02. 1976r, jako Wojewódzka Poradnia Wychowawczo - Zawodowa decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Zamościu.
W roku 1993 na mocy decyzji Kuratora Oświaty w Zamościu przekształcona w Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1 w Zamościu.

DYREKTOR
mgr Maria Sakowicz

Godziny pracy:
Poradnia       8,00 - 18,00 poniedziałek/piątek
Sekretariat    8,00 - 16,00 poniedziałek/piątek

projekt i wykonanie
Łuczka Bernard

Biuletyn Informacji Publicznej | Struktura i zadania | Struktura i zadania | Aktualności | Kontakt i godziny pracy

Tel.: 084 639 56 99
Tel/Fax: 084 639 07 09
E-mail:
pppnr1@pppnr1.enetia.pl

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Okrzei 24

22-400 Zamość