ROZDZIAŁ VI

DOKUMENTACJA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

 § 14. 1. Poradnia prowadzi:

1)       skorowidz alfabetyczny i rejestr dzieci oraz młodzieży korzystających z pomocy poradni,

2)       dokumentację badań,

3)       dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych,

4)       protokoły posiedzeń zespołów orzekających,

5)       tygodniowy rozkład zajęć pracowników poradni,

6)       inną dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 15. Poradnia prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych.

 § 16. Poradnia używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 § 17. Poradnia posiada logo, które może być używane na pismach urzędowych, zaproszeniach, opiniach, zaświadczeniach, w informatorach.

 § 18. Dyrektor po nowelizacji statutu publikuje ujednolicony tekst w sposób: zwyczajowo przyjęty.

 Statut uchwalono Uchwałą Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu Nr 3/2008 z dnia 8 maja 2008r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  AKTUALNOŚCI

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

 BIP SPrawzdanie.rar

sprawozdanie za 2018.pdf

sprawozdanie za 20019.pdf

Konsultacje on-line

W dniach 30.03-10.04.2020 r., Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Zamościu  będzie udzielać konsultacji on-line.

Prosimy o łączenie się z pracownikami poradni przez SKYPE pppnr1@pppnr1.enetia.pl

Nazwa Skype: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 Zamość

 

Poniedziałek – Piątek

Logopeda: 800 -1000

Pedagog: 1000 -1300

Psycholog: 1300 -1600

projekt i wykonanie

Łuczka Bernard

Tel.: 084 639 56 99
Tel/Fax: 084 639 07 09
E-mail:
pppnr1@pppnr1.enetia.pl